Algemene voorwaarden

Versie: 01 januari 2023

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen, en evenementen georganiseerd door Liglinister, gevestigd te Akkerlaan 98, ingeschreven onder nummer BE0844.549.108.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling of akkoord te gaan met een offerte voor goederen en diensten, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

1.3 Liglinister behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Bestellingen en Overeenkomsten

2.1 Bestellingen worden bevestigd via een orderbevestiging per e-mail. Liglinister behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren.

2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

2.3 Levering van producten streven wij binnen 5 werkdagen na bestelling na.

3. Betalingen

3.1 Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmogelijkheden tijdens het bestelproces.

3.2 Klanten zijn verplicht het verschuldigde bedrag voor de aangegeven prestatiedatum te voldoen.

4. Herroepingsrecht

4.1 Klanten hebben het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van producten te ontbinden.

4.2 Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de klant.

5. Evenementen

5.1 Liglinister behoudt zich het recht voor om een voorschotfactuur uit te sturen aan de klant voor de organisatie van het evenement, hetwelk betaalbaar dient te zijn voor de prestatiedatum van het evenement.
Liglinister behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren of te wijzigen indien het voorschot niet tijdig is ontvangen.

5.2 Betaling van het voorschot geldt als bevestiging van de reservering van diensten en faciliteiten.

5.3 Bij annulering door de klant blijft het voorschot verschuldigd aan Liglinister.

5.4 Liglinister behoudt zich het recht voor om de hoogte van het saldofactuur en de betalingsvoorwaarden aan te passen, met inachtneming van een redelijke termijn.

5.5 Liglinister behoudt zich het recht voor evenementen te aan te passen, te annuleren of te verplaatsen bij onvoorziene omstandigheden, waaronder weersomstandigheden, zonder aansprakelijkheid te dragen voor eventuele schade. Indien het evenement om veiligheidsredenen wordt aangepast, zal Liglinister de nodige maatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen.
Liglinister behoudt zich het recht om in dergelijke gevallen de slotfactuur ongewijzigd te laten.

6. Annulering en Restitutie

6.1 Bij annulering door Liglinister wordt het voorschot gerestitueerd aan de klant.

7. Slotbepalingen

7.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Door het plaatsen van een bestelling, of akkoord te gaan met een offerte van Liglinister verklaart de klant zich automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Laatste wijzigingsdatum: 6 oktober 2023